אחריות

שירות ואחריות לתוצאות

garantאנו אחראים על כל עבודה שביצענו ועומדים מאחוריה!

במידה ונוצר מצב שהצילומים שקיבלתם לא נותנים מענה לדרישותיכם כפי שהוגדרו מראש ולא תוכלו להשתמש בהם, אנו נחפש ביחד פתרון אפשרי למצב כמו: עיבוד אחר, קומפוזיציה אחרת, יום צילומים נוסף ועוד. במידה  ולא  ניתן לפתור את הבעיה בשום דרך אנו מתחייבים לזכות אתכם בתשלום במלואו!

 

כמובן יש מספר תנאים שתצטרכו לעמוד בהם לפני קבלת כספיכם בחזרה:

העלאת הבעיה בפנינו תוך 10 ימי עבודה מיום קבלת הצילומים לאחר עיבוד ועריכה.
לא נעשה כל שימוש בצילומים האלו מצדכם או ע"י מישהו מטעמכם והם לא התפרסמו באף אתר, או במדיה מודפסת /דיגיטאלית.
התחייבות בכתב שלא יעשה כל שימוש בצילומים שקיבלתם. במידה ויעשה שימוש כלשהו בצילומים מדובר בעבירה על החוק.